Blog

Spektrometry stacjonarne a przenośne – różnice

Spektrometr stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium. Jego zadaniem jest analiza składu chemicznego danej substancji na podstawie rejestracji jej widma.