Blog

Platyna – laboratoryjne sekrety drogocennego kruszcu

Platyna to metal szlachetny, który został odkryty stosunkowo niedawno, bo w 1735 roku. Stało się to w Kolumbii, a jego nazwa pochodzi od hiszpańskiego określenia platina oznaczającego sreberko. Nazywano ją zdrobniale, co doskonale wyrażało ówczesny lekceważący stosunek do tego metalu. W tamtych czasach uważano bowiem, że jest on całkowicie bezużyteczny. Platyna miała wtedy małą wartość i powszechnie twierdzono, iż jest jedynie bezwartościową odmianą cennego srebra. Dopiero gdy sprowadzono kilka pierwszych próbek tego metalu do Europy, zaczęto ją dokładnie badać i opisywać. W ten sposób platyna została doceniona i zaczęła być stosowana przede wszystkim w jubilerstwie, a później również w przemyśle chemicznym, medycynie, technologii, elektronice, energetyce i motoryzacji.

 

Antoni van Leeuwenhoek. Kilka słów o wynalazcy mikroskopu

Holenderski wynalazca Antoni van Leeuwenhoek znany jest przede wszystkim jako twórca pierwszego praktycznego mikroskopu i zarazem pierwsza osoba, która z jego pomocą odkryła bakterie. Co jeszcze warto wiedzieć na temat człowieka, który zrewolucjonizował nowożytną naukę i należał do najsławniejszych członków Towarzystwa Królewskiego w Londynie?

 

Spektrometr iskrowy – charakterystyka i zastosowanie

W laboratoriach oraz niektórych dziedzinach przemysłu analiza jakościowa, ilościowa oraz kontrola składu chemicznego metalu jest kluczowym elementem przeprowadzanych badań lub procesu produkcyjnego. Taka analiza wymaga doskonale działającego i dokładnego mechanizmu, czyli spektrometru iskrowego.

 

Rodzaje tygli platynowych

Tygle platynowe to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego laboratorium. Jest to specjalistyczny przyrząd używany podczas badań z wykorzystaniem wysokich temperatur. Służy do spiekania próbek, stapiania ich z topnikami, prażenia osadów, pirolizy, suchej destylacji itp. Bez obawy uszkodzenia można w nim ogrzewać i odparowywać kwasy mineralne. Mogą być stosowane do badania wszystkich próbek niemetalicznych i wyznaczania ciepła właściwego.

 

Metalografia – charakterystyka

Metalografia to dziedzina łącząca w sobie wiedzę z zakresu metaloznawstwa i krystalografii. Zajmuje się badaniem budowy materiałów metalicznych, w tym zarówno metali, jak i ich stopów. Badania polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych. Ich celem jest określenie struktury, ocena jakości i weryfikacja niedociągnięć w materiale poddanym badaniom. Proces badawczy możliwy jest podczas obserwacji makroskopowych i mikroskopowych materiału.

 

Czym charakteryzuje się analiza XRF?

Analiza XRF, czyli spektrometria fluorescencji rentgenowskiej, pozwala na określenie pierwiastków w danej substancji. Technika ta zapewnia wiele zalet, wynikających nie tylko z szybkości i łatwości przeprowadzania analiz, ale również z ich inwazyjnego charakteru. Próbki nie ulegają zniszczeniu, co z kolei przekłada się na redukcję kosztów związanych z analizą XRF.

 

Spektrometry stacjonarne a przenośne – różnice

Spektrometr stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium. Jego zadaniem jest analiza składu chemicznego danej substancji na podstawie rejestracji jej widma.