Pobieranie próbek – próbniki

Oferujemy różnego typu sondy i próbniki do pobierania próbek gazowych, ciekłych, do materiałów sypkich, o konsystencji pasty oraz zestawy do pobierania próbek.

Nasze próbniki znajdą zastosowanie np. do pobierania próbek paliw z cystern, próbek surowców sypkich dostarczanych w big-bagach, do pobierania próbek środowiskowych (woda z rzek, ścieki itp.) oraz w różnych gałęziach przemysłu i innych dziedzinach działalności.

Poszczególne próbniki uniwersalne podzielone zostały według badanych mediów: 

1. Próbniki do gazów, cieczy i szlamów
2. Próbniki do materiałów sypkich
3. Próbniki do materiałów spójnych i o konsystencji pasty

Dostępne są również:

4. Uniwersalne zestawy do pobierania próbek
5. Przetwarzanie próbek i urządzenia do dzielenia