Próbniki do materiałów sypkich

Kontakt: tel./fax: (32) 2332472, e-mail: biuro@metimex.com.pl


1. PRÓBNIK JEDNOPUNKTOWY, WYSUWANY
2. PRÓBNIK POZIOMY RUROWY, UKOŚNIE ŚCIĘTY
3. LANCA Z OTWARTYM KOŃCEM DO PRÓBEK WORKOWANYCH
4. PRÓBNIK Z OTWORAMI DO POZIOMEGO POBIERANIA PRÓBEK
5. PRÓBNIK Z PODWÓJNYMI ŚCIANAMI
6. PRÓBNIK Z OTWORAMI UŚREDNIAJĄCY PROFIL, DO MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH
7. PRÓBNIK Z OTWORAMI DO POBIERANIA ODRĘBNYCH PRÓBEK
8. SZUFELKI DO POBIERANIA PRÓBEK
9. PUNKTOWY WSKAŹNIK GŁĘBOKOŚCI, PRZEDŁUŻANY
 

Oznaczenia materiałów podanych w tabelach:

SS – stal nierdzewna, PP – polipropylen, PE – polietylen, TF – teflon


1. PRÓBNIK JEDNOPUNKTOWY, WYSUWANY

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 22/5500501500*SS
S 22/5 M250401500SS

* skuteczny zasięg próbnika z zamontowanym przedłużeniem, tj. maksymalna odległość od uchwytu T do otworów na tylnej ściance komory ostrza probierczego. Długość transportowa 600mm.

przeznaczenie:

pionowe i ukośne, jednopunktowe pobieranie próbek z sypkiej i łatwo przepuszczalnej materii sypkiej i granulatów (np. piasek, popiół, ziarno)   

zasada działania:

 • włóż ostrzę probiercze do wymaganej głębokości zamkniętych otworów wlotowych 
 • po osiągnięciu wymaganej głębokości, pociągnąć delikatnie z uchwyt w celu otwarcia otworów próbkujących
 • wyciągnąć i zebrać próbki; albo z tyłu komory ostrza probierczego po odkręceniu jej kołnierza, lub po prostu przez otwory wlotowe 
próbnik do materiałów sypkich - 1
próbnik do materiałów sypkich - 2

2. PRÓBNIK POZIOMY RUROWY, UKOŚNIE ŚCIĘTY

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 21/515040600SS

przeznaczenie:

pobieranie próbek w pozycji od poziomej do górnej materii sypkiej i granulatu (np. piasek, chemikalia, popiół, ziarno)  

zasada działania:

 • wcisnąć otwarty ścięty koniec w próbkowaną materię z zaślepionym kołnierzem na przeciwległym końcu
 • wyjąć i przenieść próbki do butelki, albo przez ścięty ukośnie koniec lub przez drugi koniec próbnika po odkręceniu kołnierza*

* opcjonalny kołnierz z otworem do mocowania butelki na próbkę (w celu ułatwienia pobierania próbek i uniknięcia zanieczyszczenia) dostępny na zamówienie 

próbnik poziomy rurowy

3. LANCA Z OTWARTYM KOŃCEM DO PRÓBEK WORKOWANYCH 

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 18/535040500SS

przeznaczenie:

pobieranie próbek z worków z luźną zawartością, unikając rozpakowywania (np. chemikalia, zboża, koncentraty pasz itp.)   

zasada działania:

 • wepchnąć lancę po przekątnej do worka w celu pobrania reprezentatywnej (czyli obiektywnej) średniej próbki przez otwór w jego końcówce stożkowej, 
 • następnie, albo wyciągnąć lancę, odkręcić jej kołnierz i przenieść próbkę do butelki, lub 
 • pozostawić lancę wepchniętą do worka, odkręcić jej kołnierz i przechylić lancę tak, aby próbka swobodnie się wysypywała aż do pobrania odpowiedniej jej ilości 

4. PRÓBNIK Z OTWORAMI DO POZIOMEGO POBIERANIA PRÓBEK

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 24/575040600SS

przeznaczenie:

poziome pobieranie próbek materiałów luźnych (np. piasek, popiół, chemikalia, zboża), również z worków 

zasada działania:

 • wprowadzić próbnik wycięciami w dół i ostrym końcem do próbki, 
 • obrócić próbnik o 180° aby próbka dostała się w wycięcia, a następnie wyciągnąć 
 • zebrać uśrednioną próbkę (albo przez otwory, albo poprzez kołnierz), lub 
 • podzielić rdzeń próbki na kolejne odcinki w celu przeanalizowania ich oddzielnie 
próbnik z otworami do poziomego pobierania próbek

5. PRÓBNIK Z PODWÓJNYMI ŚCIANAMI

SymbolDługość [mm]Średnica [mm]Masa [kg]Materiał
M 800NL800D 20/17 mm – pojedyncza rura1,1SS
M 1600NL1600D 24/20 mm3,1SS
M 900, M 1400,
M 1600,
M 1900, M 2500
900-2500D 40/35 mmAl

przeznaczenie:

Pobieranie próbek materiałów sypkich – zbóż, roślin strączkowych, roślin oleistych, tworzyw sztucznych i innych produktów.

zasada działania:

 • wprowadzić próbnik do próbkowanego medium i otworzyć jego otwory
 • zamknąć otwory i wyciągnąć próbnik 
 • wyciągnąć próbkę poprzez otwartą rączkę 

6. PRÓBNIK Z OTWORAMI UŚREDNIAJĄCY PROFIL, DO MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 6/565020×501000SS

przeznaczenie:

pionowe pobieranie próbek (± 30°) luźnych, łatwo przesypujących się materiałów (np. zboża, mąka, koncentraty pasz; za wyjątkiem materiałów ściernych), które mogą ulegać rozwarstwieniu. Pięć otworów na długości próbnika służy do uchwycenia zmienności charakterystyki próbkowanego materiału w zależności od głębokości (w przeciwieństwie do próbników bez otworów, na które oddziałuje przepływ ziaren w niektórych materiałach).
Przeznaczony do pobierania próbek materiałów ściernych (np. piasek, ziarniste minerały i rudy), konstrukcja zasuwy minimalizuje powierzchnię tarcia 

zasada działania:

 • wprowadzić próbnik do próbkowanego medium i otworzyć jego otwory przesuwając zasuwę do góry do oporu
 • zamknąć otwory opuszczając zasuwę w dół i wyciągnąć próbnik
 • wyciągnąć próbkę poprzez otwartą rączkę
próbnik z otworami do materiałów ściernych

7. PRÓBNIK Z OTWORAMI DO POBIERANIA ODRĘBNYCH PRÓBEK

SymbolObjętość [ml]Średnica [mm]Długość [mm]Materiał
S 26/5500 (5×100)20×501000SS

przeznaczenie:

pobieranie próbek sypkich, łatwo  przesypujących się, w tym materiałów ściernych (np. mas formierskich, chemikaliów, zbóż), które mogą ulegać rozwarstwieniu. Wnętrze próbnika jest podzielone na pięć przedziałów. Tak więc, dodatkowo do uzyskania średniego, reprezentatywnego profilu (patrz próbnik uśredniający S 6/5), możliwe jest uzyskanie pięciu odrębnych przedziałów reprezentujących poszczególne warstwy, w celu oceny możliwego gradientu lub zmiany właściwości próbkowanych mediów 

zasada działania:

 • wprowadzić próbnik do próbkowanego materiału 
 • odkręcić i odblokować zasuwę przy uchwycie, pociągnąć lekko w celu zwolnienia jej z rowków i wyciągnąć, pozwolić próbce na swobodne wsypanie się do otworów 
 • wyciągnąć próbnik ostrożnie z otwartymi otworami skierowanymi do góry (nachylenie ok. 20°)
 • oddzielić pięć odrębnych próbek przez otwór w uchwycie, demontując sukcesywnie przegrody 
próbnik z otworami do pobierania odrębnych próbek

8. SZUFELKI DO POBIERANIA PRÓBEK Z PŁASKIM DNEM

SymbolObjętość [ml]Wielkość ziarenMateriał
S 20/5 A200max. 20SS
S 20/5 B400max. 30SS
S 20/5 C800max. 40SS

przeznaczenie:

szufelki z płaskim dnem służą do ręcznego pobierania próbek materiałów luźnych i ziarnistych do określonej wielkości ziarna   

szufelki

Szufelki są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) 152/2009 ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz, a także ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań, gdzie wymagane są szufelki o płaskim dnie i prostopadłych ścianach bocznych. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2003-49-418,17016766.html par.3.1.1


9. PUNKTOWY WSKAŹNIK GŁĘBOKOŚCI, PRZEDŁUŻANY

SymbolDługość [mm]Materiał
S 31/52000 (długość transportowa 1000mm)  SS


przeznaczenie:

pomiar grubości warstwy lub głębokości pryzmy łatwo penetrowalnych materiałów na utwardzonym gruncie, znaczniki grubości w odstępach co 100 mm (inne długości i/lub odstępy znaczników na zamówienie)   

zasada działania:

 • wepchnąć pręt (przedłużony w razie konieczności) za pomocą rękojeści lub wbić go w dół przy użyciu gumowego młotka 
 • odczytać grubość/głębokość na znaczniku, a następnie wyjąć przyrząd 
punktowy wskaźnik głębokości

Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym firmy Metimex® w celach komercyjnych oraz poprzez wykorzystywanie i włączanie ich do innych serwisów WWW.