Spektrometry przenośne

Belec Compact Port HLC

Folder Belec CompactPort HLC

Oferuje on wszechstronne możliwości dla najróżniejszych obszarów analiz. Pomiary wykonywane są za pomocą specjalnych sond, a wyniki natychmiast wyświetlane są na ekranie. Złącze sond zapewnia szybką wymianę sond między sobą. Po zamianie sond przyrząd nie musi być rekalibrowany i tym samym pozwala na szybkie i skuteczne działanie.

Budowa spektrometru nastawiona jest na maksymalne bezpieczeństwo pomiarowego. Zintegrowany podwójny spektrometr, zapewnia użycie najbardziej idealnych linii widmowych. Ten mały przyrząd może być skonfigurowany dla kilku baz (np. Fe, Ni, Al, Cu, Co, Ti).


Właściwości:

 • Najmniejszy (17kg) przenośny spektrometr o tradycyjnej budowie (detekcja widma na fotopowielaczach).
 • Możliwość użycia jednej z trzech oferowanych sond: powietrznej, argonowej (oznaczanie C) oraz specjalnej (oznaczanie C, S i P).
 • Termostatyzowana komora.
 • Optyka €300mm.
 • Do 36 piewiastków w stopach na bazie Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Mg, Pb, Zn, Sn.
 • Ekran dotykowy.
 • Pełny software WIN21 w polskiej wersji językowej
 • Bogaty zestaw adapterów do próbek nietypowych (pręty, druty od 0,5mm, rury itd.)

Pozostałe cechy:

 • wysoka wydajność
 • łatwa obsługa
 • mobilność przez zastosowanie wózka
 • łatwy transport
 • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie Belec Win 21 PL
 • analiza P i S ze specjalną sondą argonową
 • szybkie sprawdzanie pomieszania gatunków z sondą powietrzną
 • wysoki stopień dokładności (C <0,05%)
 • podłączany stolik pomiarowy
 • adaptery do próbek o najróżniejszych kształtach
 • montażu i szkolenie przez wykwalifikowany personel
 • dla każdej bazy – próbki rekalibracyjne w komplecie

Zastosowanie:

 • Kontrola dostaw
 • Kontrola materiałów przychodzących, Test na pomieszanie gatunków
 • Pozytywna identyfikacja materiałów ( PMI Test )
 • Kontrola gatunków
 • Analizy jakościowe/ilościowe
 • Kontrola jakości
 • Analizy w terenie

Opcje dla Belec Compact Port HLC:

 • Sondy
Sonda Argonowa UV
wysoka dokładność pomiarów,
włącznie z C, P i S
Sonda Argonowa Standardowa
wysoka dokładność pomiarów,
włącznie z C
Sonda Powietrzna do szybkiej kontroli gatunków mieszanych,
bez C, P i S

SONDA ARGONOWA UV

Sonda Argonowa UV umożliwia analizę fosforu i siarki również za pomocą Belec Compact Port HLC. Krótkie fale emitowane przez te pierwiastki nie mogą być transmitowane przez światłowód, w przeciwieństwie do węgla. Dlatego w sondę wbudowany jest mały spektrometr umożliwiający pomiary P i S, zapewniając jednak łatwą i wygodną obsługę dzięki niewielkiej wadze sondy.

Cechy

 • sonda płukana argonem umożliwiająca analizę C
 • sonda płukana argonem umożliwiająca analizę P, S oraz N*
 • specjalne złącze sond
 • światłowód o długości 3m (8m*)
 • adaptery do analiz rur, drutów i małych części
 • badania nieniszczące

SONDA ARGONOWA

Oprócz innych pierwiastków można dokładnie analizować zawartość węgla. Stosując specjalną procedurę optyczną, można uzyskać pomiary <0,1% C z taką samą dokładnością, jak te osiągane przez specjalne analizatory węgla.

Cechy

 • sonda płukana argonem umożliwiająca analizę C
 • wysoka dokładność analiz C
 • badania nieniszczące
 • światłowód o długości 3m (8m*)
 • specjalne złącze sond
 • obudowa sondy odporna na uderzenia
 • dostępne odpowiednie adaptery do różnych próbek

SONDA POWIETRZNA

Sonda powietrza stosowana jest w celu szybkiego sprawdzenia szeregu elementów pod kątem pomieszania gatunków. Czas pojedynczej analizy można skrócić do 3-4 sekund. W jej wyniku wyświetlana jest informacja o składzie chemicznym i identyfikacja gatunku. W przypadku znalezienia elementu niezgodnego z pozostałymi, generowany jest wizualny i/lub dźwiękowy sygnał błędu. Musi on zostać zatwierdzony przez operatora, który wykonuje ponowną analizę w celu potwierdzenia rozbieżności.

Cechy

 • pomiary w atmosferze powietrza
 • szybkie pomiary pod kątem pomieszania gatunków
 • światłowód o długości 3m (8m*)
 • specjalne złącze sond
 • obudowa sondy odporna na uderzenia
 • wizualny sygnał pomieszania gatunków z przyciskiem potwierdzenia
 • dostępne odpowiednie adaptery do różnych próbek

* – opcja

 • Adaptery

Adaptery do drutów nakładane są na głowicę sondy i wyrównywane za pomocą specjalnego uchwytu przykręcanego na końcu. Otwór adaptera dopasowany jest do średnicy analizowanego drutu.

Sonda spektrometru
z założonym uchwytem na adapter
Głowica sondy spektrometru
z założonym adapterem do drutów

Adaptery do rur, podobnie jak adaptery do drutów, są nakładane na głowicę sondy w celu uszczelnienia połączenia pomiędzy głowicą a rurą. Ich kształt dopasowany jest do średnicy rury.

Głowica sondy z założonym adapterem
Zastosowanie adapteru dla większej średnicy
Adapter dla mniejszej średnicy

Kontakt: tel.: 782 98 08 98, e-mail: biuro@metimex.com.pl