Topniki do metody XRF

Topniki służą do całkowitego rozpuszczenia materiału próbki w szkle boranowym. Tak otrzymaną jednorodną szklaną perłę umieszcza się w kasecie spektrometru XRF i poddaje analizie. W efekcie otrzymujemy skład chemiczny badanej próbki.

Topnik

W naszej ofercie dostępne są czyste topniki, jak również specjalne mieszanki topników z różnymi dodatkami np.
– antyadhezyjne – zmniejszające przyleganie próbki do ścianek tygla oraz ułatwiające odchodzenie odlanej perły od kokili, np. bromek litu LiBr, jodek litu LiI lub jodek amonu NH4I.
– utleniające – wspomagające, na wstępnym etapie stapiania, przejście materiału próbki w formę tlenków, które przestają być groźne dla tygli platynowych, np. azotan litu LiNO3 lub azotan sodu NaNO3.

Oferujemy topniki boranowe:

  • LiB4O7czteroboran litu,
  • LiBO2metaboran litu,
  • mieszaniny: 66% LiB4O7 + 43% LiBO2, 50% LiB4O7 + 50% LiBO2 i 35% LiB4O7 + 65% LiBO2

oraz powyższe z 0,5% dodatkiem bromku litu LiBr, jodku litu LiI lub jodku amonu NH4I.

Dostępne są również gotowe mieszaniny topników z dodatkami utleniającymi i antyadhezyjnymi.

Wszystkie topniki dostarczane są z certyfikatem analizy.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. stapiarki elektryczne i gazowe, tygle i kokile platynowe.
Warto też zapytać o recykling zużytych wyrobów platynowych (np. stare, dziurawe tygle, parownice, siatki, druty, folie), który jest znacznie korzystniejszy niż oddawanie ich jako złom platynowy i zakup nowych wyrobów.

Podstawowe własności fizyczne topników:

Czystość: >99,98%
Strata prażenia: <0,5%
Granulacja: 100-600µm
Gęstość: 1,3
Wstępnie prażony
Nie higroskopijny
Niepylący
Bezwodny
Homogeniczny

Kontakt: tel.: 32 2332472, e-mail: biuro@metimex.com.pl